Fotografia aèria de 31 de maig de 1976. Polígons 7, 11 (Parts)