Fotografia aèria del maig de 1973. Polígon 5 (Part)

Data digitalització: 5 de juny del 2013

Signatura: AMS 5743

Productor: GEOFASA

Mides: 350x260 mm

Suport: Paper

Original: consultable en Departament d'Urbanisme

Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/fotografies-aeries/fotografia-aeria-del-maig-de-1973-poligon-5-part