Fotografia aèria del maig de 1973. Polígon 5 (Part)