02 Llista provisional d'admesos i exclosos, data del primer examen i composició del Tribunal

Publicació web 06 10 2022


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2022-06-1-placa-de-treballadora-social/02-llista-provisional-dadmesos-i-exclosos