El Consell de Mallorca atorga a l’Ajuntament una subvenció per a la publicació del llibre Aür!

Ens ha estat concedida pel Consell de Mallorca (departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística) una subvenció de 2.000 euros per a la publicació del llibre “Aür! Versos de l’antigor. Cançons llombarderes recopilades per Mn. Clar” a cura de Cosme Aguiló i Sebastià Adrover, dins el marc de la Convocatòria de subvencions de l’any 2021 pel desenvolupament d’activitats culturals d’entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen, publicada en el BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2021.