Fa dos mesos que Santanyí no disposa de tècnic de dependència al municipi

Segons un conveni signat amb el Govern, la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència és qui envia aquest professional, però des del gener no ha vengut.

L'última vegada que un tècnic de dependència va atendre a usuaris del terme de Santanyí va ser a començament de 2021. La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Perdona de les Illes Balears, que depèn de la Conselleria d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears, és qui envia aquest professional segons un conveni signat amb el consistori santanyiner. Però des de fa dos mesos, cap tècnic ve a Santanyí, ja que la persona que feia aquest servei ja no treballa a la fundació, i encara no ha estat substituïda.

Per això, la batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha enviat avui dematí una carta dirigida a la consellera Fina Santiago, demanat que es resolgui amb urgència la situació: “el departament de Serveis Socials ha vist com en els darrers 12 mesos s’han multiplicat exponencialment les necessitats que han d’atendre. Un gran nombre provenen del col·lectiu de la gent gran, dependents i les seves famílies, cosa que obliga a tenir professionals especialitzats en matèria de dependència. L’Ajuntament fa tot el que pot i més, gràcies a un gran equip a Serveis Socials, però no pot assumir la tasca en matèria de dependència. És urgent que es resolgui la situació, perquè són moltes les famílies que necessiten poder fer els tràmits o rebre valoracions de la seva situació”.

En el document enviat a la Conselleria d’Afers Socials, a més de reclamar la presència del tècnic, la batlessa de Santanyí també ha demanat que aquest professional també atengui a les oficines de Serveis Socials de Cala d’Or. El fet de tenir 13 nuclis de població, més l’augment de la demanda, condiciona molt la feina i aquest canvi agilitzaria l’atenció apropant l’atenció als ciutadans.

El regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí, Antoni Matas, ha assegurat “que ens hem posat en contacte amb la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència en diverses ocasions, i encara no ens han pogut dir quan tindrem tècnic una altra vegada. És una feina que no podem assumir des del consistori, però no pas per falta de voluntat, sinó perquè no tenim temps material per fer-ho. Assumir aquesta tasca, que correspon al Govern, suposaria deixar d’atendre altres necessitats. Per això reclamam que es posi solució ben aviat; no ens podem plantar al mes d’abril o maig sense un servei de dependència al municipi”.

Cal recordar que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí van atendre l’any 2020 a més de 1.000 persones del municipi. En total, es van tramitar 967 expedients durant el 2020, una quantitat molt superior als 628 del 2019, dedicats especialment a cobrir necessitats bàsiques com pagar el lloguer, el subministrament de llum i aigua, l’adquisició de medicaments, llibres i material escolar, així com la compra de productes de primera necessitat.