La Policia local de Santanyí ha iniciat una campanya de sensibilització sobre sistemes de seguretat adreçada als pares i mares de menors d’edat

La Policia local de Santanyí ha iniciat una campanya de sensibilització de l’ús de sistemes de seguretat per a menors als vehicles turisme, motocicletes i ciclomotors. Aquesta campanya va dirigida als pares i responsables dels menors d’edat però, més específicament, a aquells compresos entre els 3 i 12 anys. Per aquest motiu, els agents de la Policia local se situaran als voltants dels centres escolars durant les entrades i sortides dels alumnes.

La campanya de sensibilització consta de dues fases: La primera fase és d’informació, per aquest motiu, es reparteixen els tríptics, 1.050 en total, un per alumne d’infantil i primària lliurat pel mestre dins l’aula. Aquesta acció es fa entre els dies 14, 15 i 18 de maig.

La segona fase és de reforç i té dues etapes. La primera etapa: entre el 18 i 22 de maig, a través dels policies tutors i els agents de policia d’educació viària, se situaran a zones que no impedeixin la normal sortida dels centres escolars, indicant als conductors dels vehicles, motocicletes i ciclomotors, que duguin normalment menors com a passatges, la vigència de la campanya d’informació. La segona etapa: entre els dies 25 i 29 de maig, es realitzaran accions encaminades a corregir les actituds incorrectes respecte a la normativa específica sobre transport de menors.

Durant les dues fases, els agents també tindran butlletins informatius que lliuraran als conductors que considerin adients o que no hagin rebut informació al respecte.