L’Ajuntament de Santanyí compra cinc màquines de compostatge per als centres educatius del municipi

Amb l’objectiu de desenvolupar un programa de promoció de l’autocompostatge, i després d’un acord del ple municipal, l’Ajuntament de Santanyí ha adquirit cinc màquines de compostatge que ha repartit entre els centres educatius que han volgut adherir-se a la iniciativa. Així, el CEIP Santa Maria del Mar de Cala d’Or, el CEIP Calonge, el CEIP Mare de Déu de Consolació de s’Alqueria Blanca, l’IES Santanyí, i el Col·legi Bisbe Verger de Santanyí, ja disposen d’aquest nou equipament.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, s’ha mostrat molt satisfeta per la iniciativa “desitjo que tots els centres puguin aprofitar aquestes compostadores i tots els alumnes aprenguin els beneficis d’utilitzar-les. Ens agrada molt poder contribuir en projectes com aquests als centres educatius, que col·laboren a construir una societat de futur sostenible a través dels més petits”.

L’adquisició d’aquests aparells ha suposat una despesa de 4.842,83 €, que s’ha gestionat a través de la regidoria de Medi Ambient. L’Ajuntament de Santanyí ha rebut una subvenció per import de 7.386,14 euros per resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental, de data 29 de desembre de 2022, per a la compra de compostadors comunitaris i de cubells comunitaris de bioresidus en el marc de la convocatòria de subvencions per a la millora de la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals i el foment de la separació i reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari, publicada en el BOIB núm. 132, d’11 d’octubre de 2022.