L’Ajuntament impulsa el projecte de construir aules per l’escoleta de s’Alqueria Blanca

Des de principi de curs, l’equip de govern i la direcció del CEIP Mare de Déu de Consolació treballen perquè les aules s’integrin amb l’ampliació de l’escola.

Fa anys que la comunitat educativa, els veïnats i l’Ajuntament de Santanyí demanen inversions per atendre les necessitats del poble de s’Alqueria Blanca. Les instal·lacions actuals del CEIP Mare de Déu de Consolació van quedar petites, i des de fa més de cinc anys hi ha dues aules prefabricades que han anat ocupant cursos de primària i també l’escoleta municipal. Per tot això, el consistori ha demanat a la Conselleria d’Educació, en diverses ocasions, una ampliació del centre, que inclogui també l’escoleta. Des del mes d’octubre, l’equip de govern municipal s’ha reunit en diverses ocasions amb l’equip directiu de l’escola perquè consideren que ara mateix es necessiten dues aules per l’escoleta. Una per a 12 alumnes de 0 a 2 anys i una altra per a 18 alumnes de 2 a 3 anys. L’any 2017, l’IBISEC ja va fer una proposta d’ampliació per aquest centre que preveia la construcció de tres aules d’educació infantil, una aula polivalent, un magatzem, una zona de banys i una aula per a l’escoleta municipal (que assumiria l’Ajuntament).  

Tal com ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “l’Ajuntament de Santanyí està posant tot de la seva part perquè el servei de l’escoleta de s’Alqueria Blanca surti dels barracons i pugui anar a un edifici en condicions. Per això, des de principi de curs, estam treballant amb la direcció del CEIP Mare de Déu de Consolació per posar-hi remei. Consideram que el projecte d’ampliació de l’escola de la Conselleria d’Educació ha de contemplar aquestes obres, i estam més que disposats a fer que tiri endavant al més aviat possible amb el nostre suport”.  

A l’informe de l’IBISEC de l’any 2017, es reconeixen mancances importants, que havien derivat en la instal·lació de les aules modulars. Aquest informe també assenyalava la necessitat de millorar l’accessibilitat per als alumnes de cinquè i sisè, tenir unes porxades en condicions, i posava de manifest que els banys d’infantil no són suficients i no es disposa de serveis per a persones amb mobilitat reduïda. 

Cal recordar que al municipi el Govern de les Illes Balears té pendent presentar el projecte d’ampliació del CEIP Blai Bonet de Santanyí, que s’ha de finançar gràcies als doblers que aportarà a través d’un préstec el consistori santanyiner. De fet, l’Ajuntament ja ha contactat amb l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, IBISEC, i l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, per coordinar idees per desenvolupar el projecte per s’Alqueria Blanca, i que també compti amb el suport econòmic del consistori.  

Com ha dit Maria Pons, “sabem que Educació té un avantprojecte que contempla la millora de tot el centre, i també l’escoleta municipal. Des del primer moment l’Ajuntament va demostrar la seva voluntat perquè aquest projecte tiri endavant, i no ens cansarem de repetir que farem tot el que estigui a la nostra mà per aconseguir-ho. Estam totalment d’acord amb l’equip directiu del centre que l’ampliació del CEIP Mare de Déu de Consolació s’ha de desenvolupar perquè l’escoleta quedi integrada en el mateix projecte educatiu”.  

Segons l’avantprojecte de l’IBISEC, l’ampliació del centre es podria fer a l’actual zona d’aparcament que hi ha davant del centre, i es podrien demolir les aules modulars que hi ha a l’accés posterior de l’escola.