L’empresa municipal SEMDESA de Santanyí contracta nou jardiners a través de la Conselleria de Formació i Treball

L’empresa municipal SEMDESA de Santanyí contracta nou jardiners a través de la Conselleria de Formació i Treball per afavorir aquelles persones del municipi que es troben en situació d’atur de llarga durada, que els hi ha acabat la prestació per desocupat o que tenen algun fill o familiar amb discapacitat.

Semdesa es va acollir al programa de col•laboració per les entitats locals impulsada per la Conselleria perquè han pogut obtenir unes ajudes econòmiques per poder fer front al pagament de les nòmines dels contractats.

El gerent de Semdesa, Josep Burguera, ha explicat que: “aquestes ajudes ens han vingut be perquè es pot fer una bona feina per a la conservació i millora dels jardins públics del municipi de Santanyí”. Segons Burguera: “des de l’empresa municipal hem elaborat dos plans d’actuació, un primer que va començar a principis de juliol per actuar als jardins de la zona costanera, fet pel qual, hem contractat quatre persones. Dins el mes d’octubre, contractarem cinc persones més per dur a terme actuacions als jardins dels demés nuclis de població”.

D’altra banda, el primer tinent de batle, Llorenç Galmés, ha explicat que “cada contracte de feina és per sis mesos, el Govern autonòmic aporta el cost de les nòmines, mentre que l’empresa municipal aporta la seva infrastructura, el material, les eines, els vehicles, el carburant i el vestuari”.

Galmés ha argumentat que: “gràcies a aquest programa d’actuació s’han pogut dur a terme una sèrie de millores a la zona costanera que ha canviat el seu aspecte obtenint com a resultat una imatge renovada i molt més bonica que es mantindrà fins l’any que ve”.