Les ajudes socials s’han incrementat en un 100 per cent durant l’any 2009 respecte el 2008

Aquestes circumstàncies han desencadenat una situació no esperada i les demandes socials han superat totes les previsions.

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí s’ha vist obligat a fer un gran esforç tant a nivell personal com econòmic. Així ho ha expressat la regidora de Serveis Socials, Maria Pons: “les ajudes que ha tramitat aquest departament durant l’any 2009, s’han incrementat en un 100 per cent respecte l’any 2008. Aquestes ajudes, han estat destinades a satisfer les necessitats bàsiques i garantir l’accés als recursos i serveis”.

Amb aquest important increment, procedent del pressupost propi del Consistori, i dels convenis signats amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, “ha estat possible atendre a quasi 200 famílies del municipi, que com a conseqüència de la crisi econòmica que s’està patint actualment, han vist agreujada la seva situació, trobant-se amb serioses dificultats i necessitats socials”, apunta la regidora Pons.

En aquest sentit, segons explica l’edil: “les ajudes han anat adreçades bàsicament a cobrir despeses relacionades a habitatges, que ha suposat una inversió del 30% de la partida pressupostària; un 19 % ha anat destinat per a l’alimentació; i un 13% per a l’educació, formació i conciliació de la vida laboral. Amb el percentatge restant, s’han cobert distintes despeses socials relacionades amb la promoció d’autonomia personal, atenció a discapacitats i altres costos socials i sanitaris”.

En total, s’ha fet front a una despesa de 46.022,14 euros.

Les previsions per enguany, seran pràcticament les mateixes, ja que de moment, no es preveu una milloria a curt termini.