Projecte conversió de l'edifici de s'Abeurador en Centre d'Interpretació

L'objectiu és contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural.

Projecte cofinançat per la Unió Europea, Fons Europeu de Desenvolupament Regional.