Santanyí aprova un pressupost de 21,6 milions d’euros per al 2021

A la darrera sessió plenària de l’any, realitzada de manera telemàtica, l’Ajuntament de Santanyí ha aprovat uns comptes que pugen 21.600.000 euros per a l’any 2021.

Això suposa una davallada de 3 milions respecte a l’exercici anterior, perquè s’ha decidit no incloure al pressupost per a la reforma del CEIP Blai Bonet. L’Ajuntament està pendent del fet que la Conselleria d’Educació presenti el projecte de millora del centre educatiu; llavors el consistori generarà el crèdit necessitar amb una operació anomenada factoring, per executar una obra valorada en 2,5 milions d’euros. La disminució de despesa dels 500.000 euros restants és conseqüència de la davallada d’ingressos derivada de les rebaixes fiscals de l’Impost de Béns Immobles i de la taxa de recollida i eliminació de fems.  

La batlessa de Santanyí, ha valorat positivament els pressupostos per l’any que ve, “ens enfrontam a un 2021 amb molta incertesa, provocat per la pandèmia de la COVID-19. I els pressupostos ho reflecteixen amb la baixada d’ingressos, encara que suposa una reducció de la pressió fiscal per a la ciutadania. Hem mantingut la despesa per tirar endavant tots els projectes pendents, i sobretot, per poder atendre a tothom que ho necessiti al nostre municipi”.  

Tal com va explicar la regidora d’Economia i Hisenda, Maria Monserrat, durant el ple “hem fet una previsió de despesa que consideram suficient, en especial pel que fa a la regidoria de Serveis Socials, però no tendrem cap problema, ni ens tremolarà el pols, si s’ha de modificar el pressupost o ampliar el crèdit d’alguna partida. Es farà immediatament, sense cap mena de dubte”.  

Per capítols, la despesa que més augmenta és la de personal, que puja a 8,3 milions d’euros per la creació de nous llocs de feina, com els de les places per cobrir la municipalització del servei de les escoletes municipals. On es redueix notablement la despesa és en el capítol d’inversions, que baixa més d’un 50%, però representen la quantitat màxima que l’ajuntament pot destinar amb fons propis en un context com l’actual que ha de respondre a un criteri de prudència financera. Per això, la despesa en inversions queda xifrada en 1,4 milions d’euros, tot i que vista la possibilitat d’utilitzar el romanent de tresoreria i del superàvit per la suspensió de les regles de contenció de despesa, la intenció municipal és afrontar alguns projectes. Així, es podran executar l’enllumenat públic del sector de s’Hort den Ferrando de Cala Santanyí, o la impulsió de la xarxa de clavegueram de Cala Petita a Cala d’Or.  

L’última sessió plenària del 2020 també ha estat l'última per al secretari de l’Ajuntament de Santanyí, Pedro Herrero, que es jubila el pròxim mes de gener després de 31 anys al consistori. Tots els membres de la corporació van agrair la feina del secretari durant tot aquest temps, a més de lloar la seva professionalitat i diligència. Al ple d’ahir també va presentar la seva renúncia per motius personals, el regidor de SUMA, Cristian García.