Santanyí llança una nova línia de subvenció per instal·lacions d’energies renovables

El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Santanyí per a l’any 2023, aprovat a l'última sessió plenària celebrada el passat desembre, incorpora una nova línia d’ajudes destinada a les energies renovables. Les activitats que podran rebre una subvenció municipal seran les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i d’altres energies alternatives/netes d’autoconsum individual o col·lectiu. 

Segons ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “es tracta d’una mesura per incentivar a la ciutadania a apostar per l’energia verda, reduir emissions contaminants i protegir el medi ambient. Des de l’equip de govern estam convençuts que seran molts de santanyiners qui es podran beneficiar d’aquest pla de subvencions que ja és una realitat”. Els efectes que es pretenen aconseguir són una major sostenibilitat i respecte al planeta, a més d’un estalvi econòmic per a les famílies.  

El termini d’execució per aquest apartat del pla de subvencions és tot l’any 2023 i té una dotació econòmica de 15.000 euros. Es podran beneficiar d’aquestes ajudes totes les persones físiques empadronades al municipi de Santanyí i que executin una actuació subvencionable a un habitatge del terme. També s’hi podran adherir comunitats de propietaris d’habitatges ubicats al municipi. 

Aquesta nova línia de subvenció s’incorpora al Pla de subvencions de l’any 2023 juntament amb les ajudes a les famílies per a les matrícules de les escoletes per completar l’ajuda que ha convocat el Govern de les Illes Balears per al tercer nivell de centres d’educació infantil de primer cicle, però que havia deixat fora els centres privats i les guarderies públiques. Les dues línies de subvenció se sumen a les ja existents per a l’esport, a la ramaderia, als estudis no universitaris, als millors estudiants, a les associacions de pares i mares, als centres educatius, als estudiants de la UIB del terme, i a les mediambientals.