Santanyí redueix la pressió fiscal a la compravenda de terrenys

L’equip de govern de l’Ajuntament de Santanyí segueix decidit a alleugerar la pressió fiscal i impositiva de la ciutadania, amb la reducció de les càrregues que suposen les taxes i els impostos. I és que a la darrera sessió plenària, es va aprovar una modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la coneguda com la plusvàlua. Es tracta de l’impost que grava la transmissió d’una propietat, ja sigui ver compra, venda o herència. Això vol dir que una vegada passat el termini d’exposició pública, i sigui publicada al BOIB de manera definitiva, la pressió fiscal sobre la ciutadania, en aquest tipus d’operacions, disminuirà entre un 20 i u 30%.

Segons ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “aquesta nova decisió presa per al nostre municipi, demostra la voluntat d’aquest consistori i de l’equip de govern, d’ajudar als veïnats i veïnades del municipi de Santanyí. En els últims anys, tot i les complicacions que ens ha tocat viure, s’ha fet un esforç pressupostari per reduir gravàmens a la ciutadania. Aquesta nova modificació no és més que una constatació d’una gestió econòmica equilibrada, sempre pensant en el millor per al poble”. A més, la batlessa, ha destaca: “mentre d’altres ajuntaments han decidit augmentar aquest impost, nosaltres hem estudiat a fons els comptes municipals fins a poder prendre una decisió beneficiosa per a la ciutadania, que no suposi un perjudici per als serveis que reben, tot i que baixi la recaptació”.

Aquesta modificació ve obligada per un canvi en la normativa estatal, que afecta directament a la manera de calcular la quantitat que s’havia de pagar en concepte de plusvàlues. Segons aquest canvi l’Ajuntament de Santanyí podria haver pujat el percentatge del tipus impositiu, però s’ha decidit mantenir-lo en el 17% com fins ara. D’aquesta manera, la ciutadania no haurà de pagar més impostos.