L'ANHEL DE TORNAR A SÓLLER. Emigrants: canvi social i progrés econòmic