L’Ajuntament de Santanyí ha reiniciat una campanya informativa sobre l’ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans

L’Ajuntament de Santanyí ha reiniciat una campanya informativa sobre l’ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans que es va aprovar l’any passat. Amb la finalitat de que tothom pugui estar informat sobre els seus drets i obligacions, s’han editat i repartit, casa per casa, uns tríptics, en els quals, s’informa sobre les normes de l’ordenança, a més dels horaris establerts per la recollida de fems, punts verds, i recollida de voluminosos, entre d’altres.

Quan es va crear l’ordenança, l’Ajuntament va tenir molt clar que la informació sobre aquesta als ciutadans era primordial perquè es pogués desenvolupar amb èxit, per aquest motiu, ja des d’un primer moment es va du a terme una primera campanya informativa a través de distints mitjans: la creació d’una policia mediambiental, la edició d’uns tríptics informatius, la seva difusió a través dels distints mitjans de comunicació: premsa, radio, televisió i la pàgina web de l’Ajuntament, així com a través de l’Agenda Local 21. Ara, passat quasi un any, es fa necessari insistir perquè la gent pugui estar informada i compleixi amb la normativa.

La creació d’aquesta ordenança té com a objectiu regular i gestionar la recollida i el tractament de residus sòlids urbans. El primer tinent de batle, Llorenç Galmés, ha explicat que: “aquesta ordenança intenta clarificar el panorama municipal que afecta la neteja viària i la recollida de residus sòlids urbans i de deixalles, demanant i també exigint la cooperació ciutadana, ja que sense aquesta es farà impossible complir amb l’objectiu d’aconseguir un municipi net. Per aquest motiu, la normativa contempla prohibicions de diverses actituds que es consideren contràries al propòsit d’aconseguir l’objectiu de netedat, així com també imposar dures sancions per a la gent que infringeixi aquesta regulació”.


La cooperació ciutadana és molt important: els residents i transeünts de Santanyí estan obligats a prevenir i evitar l’embrutiment del municipi. Així mateix, l’Ajuntament ha de potenciar i afavorir les accions que, en matèria de neteja pública col•lectiva, desenvolupi la iniciativa privada, fomentant les accions que tendeixin a incrementar la qualitat de la vida al municipi, la protecció del seu ornament i l’entorn mediambiental.

Una de les accions que recentment ha duit a terme l’Ajuntament ha estat la instal•lació de papereres de cendres exteriors que s’han col•locat a tots els edificis municipals per tal d’evitar que les llosques dels fumadors embrutin les entrades dels immobles públics.

D’altra banda, cal recordar que l’Ajuntament té a disposició dels veïns del municipi dos parcs verds, un a Santanyí i l’altre a Cala d’Or, destinats a facilitar la recollida selectiva de diferents residus separant-los en origen.

Els parcs verds estan oberts de dilluns a dissabte. Els usuaris del Parc Verd podran aportar residus urbans reciclables o recuperables com paper, cartró, vidre, envasos lleugers, ferralla, restes de fusta, roba, suro blanc i electrodomèstics línia blanca. També podran depositar residus especials com piles alcalines i de botó, oli mineral i vegetal, pneumàtics, florescents, aerosols, pintures i vernissos d’ús domèstic. També s’hi podran dur residus voluminosos, restes de poda i jardineria.