se01/18 CONTRACTE NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER UN SERVEI DE RENOVACIÓ D'AUDITORIA PER LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT I MEDI AMBIENT SEGONS NORMES ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015