El ple aprova el reglament del Consell de la Dona de Santanyí

L’última sessió ordinària de la legislatura a l’Ajuntament de Santanyí, ha servit per aprovar un dels objectius de l’equip de govern: el reglament del Consell Municipal de la Dona i per a la Igualtat a Santanyí. Aquest nou òrgan neix per exercir un paper clau en el desenvolupament de les polítiques d'igualtat d'oportunitats en diferents àmbits del municipi. Tindrà caràcter de consulta i participació democràtica, i s'encarregarà de proposar accions concretes per a aquesta finalitat. Els informes, peticions i recomanacions que emeti seran de caràcter potestatiu, però no vinculants per als òrgans de govern municipal. El Consell estarà integrat en la regidoria d'Igualtat i la Dona, i és responsable de les competències relacionades amb aquesta temàtica a l'Ajuntament de Santanyí. 

La batlessa, Maria Pons, s’ha mostrat molt satisfeta del fet que el Consell de la Dona hagi donat les seves primeres passes: “Aquest òrgan tindrà un paper clau en el desenvolupament de polítiques efectives per a la promoció de la igualtat d'oportunitats en diferents àmbits del nostre municipi. Estem orgullosos de poder disposar d'un òrgan consultiu i de participació democràtica que treballi de manera coordinada amb la regidoria d'Igualtat i la Dona per assegurar que les accions proposades siguin efectives i adaptades a les necessitats de la nostra comunitat. Estic segura que aquest reglament serà un pas més per al nostre compromís amb la igualtat i la justícia social a Santanyí”. 

Segons s'ha explicat al ple, el Consell Municipal de la Dona i per a la Igualtat del municipi de Santanyí tindrà com a competències l'elaboració de propostes, informes, promoció d'accions, estímuls per a la participació i impulsió de la coordinació, col·laboració i cooperació de les associacions i entitats, amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social del municipi. Així mateix, el Consell lluitarà contra la discriminació de les dones i persones LGTBIA+. Amb aquestes finalitats i competències, el Consell esdevindrà un òrgan clau per a la promoció de la igualtat i la lluita contra la discriminació de gènere i sexual en el municipi de Santanyí.  

Pla Estratègic de Subvencions de Santanyí 

A la sessió plenària celebrada avui al saló d’actes de l’Ajuntament de Santanyí, també s’ha aprovat una modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2023. En concret s’ha introduït una concreció en l’àrea de subvencions d'Educació de la convocatòria de beques i ajudes a l’estudi.  Així s’inclouran les beques de formació pràctica destinades a estudiants de grau, de màster o títol propi de la UIB i de qualsevol universitat de l'estat espanyol, ja que fins ara els alumnes de Santanyí que cursaven estudis fora de les Illes Balears no hi podien optar. La batlessa, Maria Pons, també ha explicat que els estudiants de Formació Professional queden fora del pla d’ajudes perquè les seves pràctiques, en cap cas, poden ser remunerades. 

Ordenança fiscal Reguladora 

A més, també ha tirat endavant una modificació de l'Ordenança fiscal que regula l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’anomenada plusvàlua, amb l'objectiu d'actualitzar els coeficients a aplicar pel mètode d'estimació. Aquesta actualització té com a finalitat adaptar els coeficients als nous límits màxims establerts pels pressupostos generals de l'Estat, i que suposarà una nova rebaixa de la pressió fiscal per als contribuents.