30 tractors passen la ITV a es Llombards i Santanyí

Durant els últims dies, un bon grapat de pagesos del municipi de Santanyí han pogut passar la inspecció tècnica de vehicles. En total han sigut 30 tractors, dels quals 11 a es Llombards i 19 al poble de Santanyí, gràcies a una estació mòbil de ITV que s’ha desplaçat fins al terme. L'agent de vigilància rural de l'Ajuntament de Santanyí és l'encarregat de coordinar amb els propietaris i els pagesos perquè puguin fer el tràmit i assegurar que els vehicles estiguin a punt.

Tal com ha assegurat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “es tracta d’un servei molt important per als pagesos del nostre municipi, i és d'agrair que els inspectors venguin fins al nostre terme. D’aquesta manera estalviam moltes anades i vengudes; l’objectiu de l'Ajuntament és intentar que tot sigui més bo de fer”.

Després d’aquests dos nuclis, la pròxima aturada de l’estació mòbil de la ITV al municipi de Santanyí serà a s’Alqueria Blanca.