L’Ajuntament de Santanyí aprova l’ordenança per autoritzar els propietaris a aparcar davant del seu gual

La sala d’actes de l’Ajuntament de Santanyí ha acollit avui matí una sessió plenària extraordinària en la qual s’ha aprovat inicialment l’ordenança municipal reguladora de guals. Aquesta tramitació respon a l’objectiu que s’havia posat l’equip de govern municipal per guanyar lloc per estacionar als diferents nuclis del terme. 

Segons ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons “d’aquesta manera sumarem espai per aparcar a nuclis on, especialment en temporada alta, els residents tenen problemes per deixar els seus vehicles. Amb l’aprovació d’aquesta ordenança els propietaris de guals podran demanar una autorització per aparcar-hi davant que serà estudiada en cada cas per la Policia Local”.  

Aquesta ordenança, a més de regular la concessió dels guals, afegeix la possibilitat de demanar una autorització especial que permet aparcat davant el mateix gual, sempre que es compleixin una sèrie de condicions. S’ha de tenir gual concedit o demanar-lo i que es pugui concedir, i comptar amb un informe favorable de la Policia Local de Santanyí. 

Com a màxim es podran autoritzar tres vehicles per a cada gual, per als quals se’ls emetrà una targeta identificativa intransferible. Aquesta autorització especial no permetrà estacionar a la part contrària del gual, ni es podrà concedir en edificis plurifamiliars excepte conformitat expressa de totes les persones propietàries de l’immoble. Els propietaris podran autoritzar llogater i familiars, així com persones cuidadores de gent amb necessitats, que s’estudiarà cas per cas.

El regidor de Seguretat, i primer tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló, ha insistit en el fet que “l’objectiu final és trobar una fórmula que sigui eficaç per identificar els vehicles i el seu corresponent gual, i contribuir a pacificar la circulació al terme”. 

Després d’aquesta aprovació inicial, hi haurà un període d’exposició pública de trenta dies, en el qual es podran presentar al·legacions, abans de la seva aprovació definitiva.