Els nins i nines de Santanyí aprenen les normes de circulació amb la Policia local

L’objectiu d’aquests cursets d’Educació Viària és el d’aconseguir que els escolars aprenguin les conductes correctes quan circulen pel carrer, tant com a vianants com a conductors, però també com a passatgers dins vehicles particulars i dins transport públic. El motiu principal és evitar accidents i augmentar la seguretat al carrer.
D’altra banda, els agents responsables d’aquestes classes han manifestat que l’experiència és molt positiva ja que “els alumnes tenen un primer contacte amb la policia i ens veuen com una figura més propera al ciutadà: aprenen quines són les nostres tasques i quines són les nostres funcions”.
El programa d’Educació Viària es divideix en dues àrees: Dues sessions teòriques que es fan als cursos de primer fins a sext i classes de pràctiques amb cars, només pels cursos de tercer fins a sext. Per a les classes pràctiques, es munta un parc infantil de trànsit al pati de l’escola que simula un poc les característiques d’un poble amb les corresponents senyals de trànsit que s’han de conèixer i respectar.
També es dedica una sessió d’una hora pels alumnes de tres a sis anys d’edat, a la qual, els agents donen a conèixer les funcions de la Policia local d’una forma molt bàsica i mitjançant la lectura d’un conte.
Aquesta és una iniciativa que va néixer fa uns anys entre l’Ajuntament de Santanyí conjuntament amb la Policia local. El regidor d’Interior i primer tinent de batle, Llorenç Galmés, ha explicat que “la intenció de l’Ajuntament és que aquests cursets es consolidin i tenguin continuïtat. També estam estudiant la possibilitat de crear, en un futur, un Parc Viari fitxo, per fer les classes pràctiques, això, si trobam un espai adient i tenim els recursos necessaris per dur-ho a terme”.
Els col•legis on s’imparteixen aquests cursets són: Blai Bonet i Bisbe Verger de Santanyí, Mare de Déu de Consolació de s’Alqueria Blanca, Escola Pública d’es Llombards, Escola Pública de Calonge i Santa Maria del Mar de Cala d’Or.