Un total de 15 alumnes han superat amb èxit el curs del Programa Alter.

L’acte fou bastant emotiu, ja que també assistiren familiars d’alguns alumnes per donar-los suport en un moment tan importants per a ells. Així mateix, estaven presents els professors que han impartit les classes i les directores de l’Institut i Bisbe Verger.

Els alumnes han rebut formació professional i laboral i han realitzat pràctiques a distintes empreses, alguns, ja hi treballen.
L’any 2005, l’Ajuntament de Santanyí es va adscriure al Programa Alter, mitjançant la signatura d’un conveni amb el Govern de les Illes Balears. Es tracta d’un pla d’intervenció socio-educatiu per a joves de 14 a 16 anys, promogut per la Direcció General de Menors i Família, mitjançant conveni amb la Conselleria d’Educació i Cultura i amb la col•laboració dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí.

El projecte du a terme la creació de programes d’intervenció socio-educativa per aquell alumnat, al qual, les mesures ordinàries i extraordinàries aplicades als centres d’ensenyança secundària no han aconseguit els resultats esperats.

Al programa hi participen els educadors contractats per l’Ajuntament que duen a terme les tutories, l’aplicació de la unitat didàctica de formació i orientació laboral i el seguiment de l’adolescent. També hi participen els monitors o professionals encarregats dels tallers, la pedagoga i el coordinador del programa.