Ajuntament de Santanyí i Govern signen un conveni per a la gestió d'un quiosc-bar desmuntable al Parc Natural de Mondragó

D'acord amb el conveni signat aquest dimecres, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha cedit al municipi de Santanyí la gestió d'un quiosc-bar de temporada a la platja des caló d'en Garrot o de ses Fonts de n'Alis, al Parc Natural de Mondragó. La gestió d'aquest quiosc-bar desmuntable es podrà fer en qualsevol de les formes previstes a la legislació de règim local i, en el cas de gestió indirecta o mixta, la durada de la gestió per tercers queda vinculada a la vigència del conveni. Amb tot, l'acord, que té una durada prevista de quatre anys, preveu la creació d'una Comissió de Seguiment com a mecanisme de vigilància i control.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, s’ha mostrat molt satisfeta de la signatura del conveni: “feia molt de temps que esperàvem aquest moment. Durant tots els anys que no s’ha pogut explotar el xibiu que hi havia, ara esbucat, l’Ajuntament de Santanyí ha perdut ingressos que ajudaven a mantenir la platja i el serveis que necessita. Per això, avui és un gran dia, i estic convençuda que suposarà una millora per als santanyiners i per als visitants”.

A més, el consistori santanyiner assumeix instal·lar unes cabines sanitàries de fusta destinades a l'ús públic durant els mesos de gestió del quiosc-bar i a recollir i gestionar els residus generats tant a la zona del quiosc-bar desmuntable així com a la platja de ses Fonts de n'Alis. A més, l'Ajuntament de Santanyí també es compromet a col·laborar amb l'execució del projecte integral de restauració dels hàbitats dunars d'interès comunitari de la platja de ses Fonts de n'Alis, a la millora paisatgística de l'entorn i en la vigilància de la zona dunar a recuperar.

Agricultura, Pesca i Medi Natural i l'Ajuntament de Santanyí s'encarregaran de la coordinació entre el personal de la Conselleria i del Consistori que desenvolupin tasques en l'àmbit del quiosc-bar i del Parc Natural i a senyalitzar la zona d'acord amb els criteris d'identitat corporativa i el manual de senyalització dels espais naturals protegits del Govern.