Per qualsevol gestió, és necessari demanar cita prèvia: telèfon 971653002

Exposició pública del projecte execució Edifici multiusos de serveis municipals de Cala d'Or