GRUP 4. Lloguer vacacional

Persones físiques que obtinguin ingressos derivats de l'arrendament de béns immobles com lloguer de curta estada o lloguer vacacional.

És recomanable que els annexos els empleni i guardi electrònicament en el seu ordinador abans d'imprimir-los.

Pot trobar tota la informació en les bases de la convocatòria.


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/ajudes-extraordinaries-al-teixit-productiu-del-municipi-de-santanyi-minimitzar-2