GRUP 4. Lloguer vacacional

Persones físiques que obtinguin ingressos derivats de l'arrendament de béns immobles com lloguer de curta estada o lloguer vacacional.

És recomanable que els annexos els empleni i guardi electrònicament en el seu ordinador abans d'imprimir-los.

Pot trobar tota la informació en les bases de la convocatòria.